Search

Serial sahabat Rasul : Umar Bin Khattab

Baca Juga :Umar lahir tiga belas tahun setelah Tahun Gajah | tahun selama Abrahah mencoba untuk menghancurkan Ka'bah

Ibunya bernama Hantamah binti Hisyam bin al-Mughirah | Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisyam

Umar terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap | dan kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya (sebelum masuk Islam)

sampailah kemudian suatu hari, Umar berjalan dengan pedang terhunus | untuk membunun Rasulullah, namun dia dihadang oleh Abdullah an-Nahham al-'Adawi seraya bertanya: "hendak kemana engkau ya Umar?"
"aku hendak membunuh Muhammad", jawabnya
"apakah engkau akan aman dari Bani Hasyim dan Bani Zuhroh jika engkau membunuh Muhammad?"
"jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar.
"maukah engkau aku tunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu wahai Umar, sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu" kata Abdullah

setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju rumah adiknya | Fatimah adik perempuan Umar, dan suaminya sedang diajarkan Al-Quran oleh Khabbab bin Art "suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?"
"tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja", jawab mereka
"pasti kalian telah murtad" kata Umar dengan geram
"wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?", jawab ipar Umar

Umar emosi dan menendangnya hingga berdarah | Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah | Fatimah pun berkata dengan penuh amarah "wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah" "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatku" (QS Thaha:14)

lalu Umar bergegas menuju sebuah rumah di kaki bukit Shafa | Umar pun membawa pedangnya dengan berjalan tergesa-gesa

tiba disana dia mengetuk pintu | lalu dilihatnya ternyata Umar bin Khattab dengan garang bersama pedangnya

Rasulullah meberi isyarat agar Hamzah menemui Umar | dan Hamzah menemui Umar dan membawanya pada Rasulullah 

"wahai Umar akankah engkau terus begini | hingga kehinaan adzab Allah diturunkan kepadamu seperti Walid bin Mughirah? | Y Allah inilah Umar bin Khattab , kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab | maka berkatalah Umar | "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Engkau adalah Rasulullah | kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram | Allahuakbarr...

@maujadibaik
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments