Search

Allah menciptakan besi dan berbagai manfaat bagi manusia

Baca Juga :


Quran/surah Al Hadid ayat 25. Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. 
Kita dapat melihat banyak peralatan yang dibuat manusia tidak lepas dari besi. 
mobil salah satu dari sekian banyak yang menggunkan besi sebagai bahan pembuatannya. Masihkah kita kufur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan pada kita? masihkan kita lalai dari perintah dan menjauhi larangannya? masihkan kita larut dalam kemaksiatan yang akhirnya hanya akan mengantarkan kita ke neraka. Naudzubiillaah tsumma naudzubillah.. Semoga kita dimudahkan dalam mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita memohon agar dijadikan hamba hamba yang selalu bersyukur, yaitu dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang,aamiin
Salamdakwah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments