Search

Islam agama yang mudah apabila mengikuti sesuai Al quran dan as sunnah

Baca Juga :


Islam itu agama yang mudah
Ust Yazid bin Abdul Qadir Jawwas hafidzahullahu Ta'ala

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya kecuali akan terkalahkan (tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna). Oleh karena itu, berlaku
luruslah, sederhana (tidak melampaui batas), dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta memohon pertolongan (kepada Allah) dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam." (HR. al-Bukhari)

Orang yang menganggap Islam itu berat, keras, dan sulit, kemungkinan mereka itu:

1. Belum mendalami Islam dengan baik, maka baginya wajib belajar ilmu agama dengan benar sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
2. Lebih mengikuti hawa nafsu, karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya.

3. Banyak berbuat dosa dan maksiat, sebab dosa dan maksiat menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan dan selalu merasa berat untuk melakukannya.

4. Mengikuti agama dan tradisi nenek moyang, serta kebiasaan hanya ikut-ikuitan apa kata kebanyakan orang. Jika ia mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, niscaya ia akan mendapat hidayah dan Allah Azza wa Jalla aka
memudahkan ia dalam menjalankan agamanya.

Semoga kita bukan termasuk yang demikian, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mudah dalam menjalankan agama ini. Aamiin allahuma aamiin 


PunkGoesSunnah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments