Search

Perkara yang mencukupkan

Baca Juga :PERKARA YANG MENCUKUPKAN…

Cukuplah. Allah Subhanahu wa ta’ala sebagai Tuhan kita. Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul kita. Islam sebagaimana Agama kita. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Pedoman Hidup kita.

Cukuplah. Ibadah sebagai kesibukan bagi kita. Amal sebagai harapan kita. Mati sebagai nasehat bagi kita. Takwa sebagai bekal bagi kita.

Cukuplah. Akhlak yang baik sebagai perhiasan bagi kita. Qana’ah sebagai harta kekayaan kita.

Cukuplah. Shalat dan Sabar sebagai penolong kita. Syaitan sebagai musuh kita. Dosa sebagai perusak pahala kita.

Cukuplah. Surga sebagai cita – cita kita. Neraka sebagai ancaman bagi kita.

Cukuplah. Taubat sebagai penyuci jiwa kita. Zakat dan Sedekah sebagai penyuci harta kita. 
Semoga manfaat

Twitter @IslamDiaries
Instagram DiariesImage

Courtesy of Mutiara Risalah Islam

Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments