Search

Siapakah yang paling berat ujiannya?

Baca Juga :


Musibah banjir yang saat ini menimpa saudara saudara seiman kita, semoga menjadi sebab digugurkannya dosa dosa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ; "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha (terhadap ujian tersebut) maka ia mendapatkan ridho Allah, dan barang siapa yang marah (terhadap ujian tersebut) maka ia mendapatkan murka-Nya.” (Hadist riwayat At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dari Mush’ab bin Sa’id (seorang tabi’in) dari ayahnya (seorang sahabat) berkata : "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Para Nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka dia akan mendapat ujian begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa.” (Hadits Riwayat At Tirmidzi)

salamdakwah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts