Search

Sedekahlah walaupun sedikit jika tak punya maka bertutur katalah yang baik

Baca Juga :


Dalam hadist muttafaq 'alaih, Adi bin Hatim ath-Tha'i bercerita, "Rasulullah shallahu alaihi wassalam bersabda kepada kami, "Berlindunglah kepada api neraka". Lalu beliau bersabda lagi, "Lindungilah diri kalian dari nereka!". Beliau memalingkan muka, lau bersabda lagi, "Lindungi diri kalian dari neraka!". Beliau bersbda lagi : "Lindungi diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Barangsiapa tidak punya, hendaknya dengan perkataan yang baik". Wahai kaum Muslimin, menyedekahkan sebutir kurma seperti menyedekahkan satu real. Semua itu dapat melindungi dari api neraka. Siapapun yang ingin memasang tameng yang melindunginya dari neraka, hendaknya dia beramal saleh. "Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikankepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)". (QS : Al-Baqarah : 281)
 
Jadi, perlindungan diri dilakukan dengan melakukan suatu amal yang melindungi anda dari azab, murka, dan laknat Allah. 
Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Mas'ud, "Neraka didatangkan pada hari Kiamat. Ia memiliki tujuh puluh ribu pegangan. Pada setiap pegangan terdapat tujuh puluh ribu melaikat yang menyeretnya". Bayangkan, neraka ditarik dengan tujuh puluh ribu pegangan, dan seberapa kuat pegangan itu hanya diketahui oleh Allah. Sementara itu, neraka bergejolak, membara, dan menunjukkan kobarannya, sehingga seluruh manusia mengenalnya. 
Adapun tentang pintu neraka, Rasulullah shallahu alaihi wassalam dalam hadist shahih : "Surga punya delapan pintu, sedangkan neraka punya tujuh pintu". Penjaga neraka adalah Malaikat Malik. Penghuni neraka berkata kepadanya "Wahai (Malaikat) Malik! Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, Sungguh, kamu akan tetap tinggal (di neraka ini). (QS : Az-Zhukruf : 77) 
Kita berlindung kepada Allah dari neraka yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang berpaling. Wallahu'alam.

Salamdakwah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments