Search

Apa itu riba Nasi'ah?

Baca Juga : ...

Emas-perak (uang), gandum-sya’ir-kurma (makanan pokok), dan garam. Komoditas yang jika hendak ditukar dengan barang sejenisnya, tidak boleh dilebihkan. Harus sama rata.
Uang “lecek” 1 juta, hanya boleh ditukar dengan uang baru 1 juta.
Beras ekonomi 1 liter, hanya boleh ditukar dengan beras premium 1 liter.
Garam perzak 1 kilo, hanya boleh ditukar dengan garam meja 1 kilo.
Jika ada selisih, nilai selisih tersebut jatuh dalam riba.
Semoga, Allah ta’ala memberkahi muamalah kita. AMIN!

Artikelhariankita
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments