Search

Hadist lemah : kisah yang masyhur masuk Islamnya Umar Bin Khattab

Baca Juga :••
Kisah Dha'if Jiddan (Sangat Lemah)
---------
📌 Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan:

”Perlu diketahui bagi penuntut ilmu bahawa sirah terkumpul di dalamnya riwayat yang sahih juga yang munkar.”

📚 (Alfiyah As Sirah hal. 3)
 
📌 Nuruddin Al-Halbi mengatakan:

”Bukan merupakan rahasia, bahawa sirah terkumpul di dalamnya sahih, saqim, dhaif, mursal, munqathi`, mu’dhal, munkar tanpa maudhu’

📚 (As Sirah Al Halabiyah, 1/2).

📌 Syeikh Mahmud Al-Mishri menyatakan:

"Banyak riwayat yang menyebutkan kisah keislaman 'Umar, Kebanyakan riwayat-riwayat tersebut lemah, hanya saja ia masyhur,

seperti kisah yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang kedatangan 'Umar kepada saudara perempuannya dan suaminya, Sa'id bin Zaid.

Demikian juga kisah 'Umar mendengar bacaan al-Qur-an dari Nabi, di balik kain penutup Ka'bah.

Yang rajih (Yang Kuat), wallaahu 'alam, ialah sebab mendasar dari keislaman nya adalah do'a Nabi untuknya,

📌 Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdoa:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ». قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ

“Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih Engkau cintai dari kedua laki-laki ini: Abu Jahal atau Umar bin Al-Khaththab.”

Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar.

📚 (HR. Tirmidzi, no. 3681; Ahmad, 2:95. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan dan di nilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi)

📚 (Kitab sahabat-sahabat rasulullah I/193)

---------
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments