Search

Hadist palsu : keutamaan bacaan doa untuk wanita sedang haid

Baca Juga :

 

••
Hadits Maudhu' (Palsu)
---------
Disebutkan juga dalam riwayat lain.

Bagi siapa saja wanita yang haid apabila ia beristighfar sebanyak 70 (tujuh puluh) kali pada setiap sholat, maka dicatat baginya (pahala) seribu roka’at, dan dihapuskan darinya 70 (tujuh puluh) dosa, dan dibangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga sebanyak rambut yang ada pada badannya.

Semua Riwayat ini tidaklah benar, •Tidak memiliki sanad, dan •Tidak ditemukan dalam kitab kitab hadits muktabar,

semuanya ini dibuat dan disebarluaskan oleh para tukang cerita lalu dinisbatkan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara dusta.

📌 Dr. Abdul Hayyi Yusuf berkata:

Ini merupakan kalam yang sangat bodoh, bathil dan tertolak. Ia tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah Padanya bahaya yang banyak. Petanda kepalsuannya sangat jelas.

Tidak boleh menyampaikannya dan meriwayatkannya kecuali untuk menerangkan kepalsuannya.

meshkat.net

Dan para ulama telah memperingatkan kita agar menjauhi kitab Durratun Nashihin sebab banyak kisah-kisah, khurofat, hadits-hadits lemah hingga Palsu.

📌 Al-Syeikh Ibn Baz berkata:

Kitab ini tidak boleh berpegang kepadanya. Isi kandungannya merangkumi hadith-hadith palsu dan hadith-hadith dhaif yang tidak boleh dijadikan pegangan. 

[Rujuk http://www.binbaz.org.sa/fatawa/388 ]

📌 Markaz Fatwa Islamweb.net menyebutkan:

Nasihat yang ingin kami sampaikan ialah menjauhi daripada membaca kitab ini kecuali kepada mereka yang berilmu yang dapat membezakan antara yang sahih dan cacat, dan dapat membezakan apa yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan.

Kami juga menasihati agar tidak dibacakan kitab ini kepada manusia dan ini merupakan anjuran berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, nasihat, penyucian jiwa,

kerana pada al-Quran dan hadits-hadits yang sahih sudah cukup menerangkan hal ini.

Allahu'alam
-----------

Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments