Search

Hadist palsu : dibacakan surat Yasin ketika sakit jelang meninggal maka malaikat berarak datang

Baca Juga :

 

••

Hadits Maudhu' (Palsu)

---------

Hadits yang beliau sampaikan Diriwayatkan oleh Al-Qudha’iy (454H) dalam kitabnya Musnad Asy-Syihaab 2/130 no.1036.


📌 Syekh Zakariya Al-Anshariy (926H) mengklaim hadits ini sebagai Hadits palsu dalam kitabnya “Ta’liq ‘ala Al-Baidhawiy".


📌 Syeikh Al-Albani juga mengatakan sebagai Hadits Palsu dan yang dicurigai sebagai pemalsunya adalah "Makhlad bin Abdul Wahid".


📌 Imam Ibnu Hibban berkata:


Haditsnya sangat mungkar (sangat lemah).


📌 ImamAl-Azdiy mengatakan:


Ia seorang pembohong memalsukan hadits.


📌 Adz-Dzahabiy berkata:


Ia meriwayatkan hadits bathil

(sangat lemah) yang panjang tentang keutamaan surah, dan aku tidak mengetahui orang yang memalsukannya kalau bukan Makhlad yang melakukannya.


📚 (Lihat silsilah hadits dha’if 12/791 no.5870)


Dlam kitab tafsir Al-Kasyf wa Al-Bayaan karya Ats-Tsa'labiy 8/119 juga meriwayatkan hadits tersebut.


Syekh Al-Albani menilai haditsnya juha palsu, dan yang dicurigai sebagai pemalsunya adalah "Yusuf bin ‘Athiyyah".


‘Amru bin Ali Al-Fallas mengatakan (249H): "Ia seorang pembohong".


📚 (Lihat silsilah hadits dha’if 10/157 no.4636)


📌 Silahkan rujuk kitab kitab berikut untuk mengetahui status perawi "Makhlad bin Abdul Wahid".


📚 (Al-Majruhiin karya Ibnu Hibban 3/43, Adh-Dhu’afaa’ karya Ibnu Jauziy 2/111, Miizaan Al-I’tidaal 6/388, Lisaan Al-Miizaan 8/15)


📌 dan "Yusuf bin 'Athiyah".


📚 (Adh-Dhu'afaa' karya An-Nasa'i hal.247, Adh-Dhu'afaa' karya Al-'Uqailiiy 4/455, Al-Majruhiin 3/134, Adh-Dhu’afaa’ karya Abu Nu'aim hal.165, Adh-Dhu’afaa’ karya Ibnu Jauziy 3/221)


Allahu'alam

----------


Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments