Search

Hadist lemah : Nabi dikhitan oleh kakeknya abdul muttalib, nabi dikhitan oleh malaikat Jibril, nabi lahir dalam keadaan berkhitan

Baca Juga :

 


——

••

Hadits Dha'if (Lemah)

---------

Perlu Diingat!

Lahir dalam keadaan telah di khitan bukanlah tanda Kesucian Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dan bukanlah Mukjizat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.


Ibnu Sayyad seorang yahudi yang disangka Dajjal oleh para sahabat, Ia terlahir dalam keadaan telah dikhitan.


📌 Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan:


..dari Ummu Salamah, ia berkata:


Ibnu Sayyad dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan terputus tali pusat, buta sebelah mata, serta telah berkhitan.


📚 (HR. Ibn Hajar di dalam Al-Mutalib al-Aliyyah: 4514)


■ Riwayat ini dinilai Shahih oleh Al-Busiri dan Syeikh al-Albani.


📚 (Silahkan rujuk: Ithaf al-Khiarah, jld. 8, hlm. 124, Silsilah al-Ahadith al-Dha’ifah, jld. 13, hlm. 586)


■ Begitu juga telah diriwayatkan bahwa salah seorang Maharaja Rom juga dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan dia dikutuk oleh Imru’ al-Qais. 


📚 (Tuhfatul Maudud, hlm. 205)


📌 Imam Ibnu al-Qayyim berpandangan bahwa Nabi dikhitan seperti bayi-bayi arab yang lain.


Sebab tidak ada riwayat yang sahih dalam perkara ini sebab amalan khitan ini amalan biasa yang tidak perlu untuk diceritakan. 


📚 (Zadul M’aad, jld. 1, hlm. 80)


Syeikh Sofiyurrahman menyatakan bahwa Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya seperti KEBIASAAN yang dilakukan oleh orang Arab.


Allahu'alam


Disalin secara ringkas dari Buku •Muhammad: 40 Tahun Sebelum Dilantik Sebagai Rasul•

----------


Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments