Search

Hadist palsu : Nabi Adam bertaubat menggunakan kedudukan Nabi Muhammad

Baca Juga :

 ••

Hadits Maudhu' (Palsu)

----------

Berikut matan lengkap Hadits Di poster...


📌 Dari Umar bin al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:


"Tatkala Adam melakukan kesalahan, dia berkata:


“Yaa Rabb, aku memohon kepada-Mu DENGAN HAQ MUHAMMAD agar Engkau mengampuniku.”


Kemudian berfirman Allah:


“Wahai Adam, bagaimana kamu mengenal Muhammad sedang Aku belum menciptakannya (sebagai manusia)?”


Adam menjawab:


“Yaa Rabb, tatkala Engkau menciptakanku dengan Tangan-Mu dan meniupkan ruh-Mu ke dalam diriku, maka Engkau Mengangkat kepalaku,


lalu aku melihat di atas kaki-kai Arsy tertulis ‘Laa Ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullah' sehingga aku tahu bahwa Engkau tidak menambahkan ke dalam Nama-Mu kecuali MAKHLUK YANG PALING ENGKAU CINTAI.”


Lalu Allah Berfirman:


“Benar engkau wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling Aku cintai, Berdo'alah kepada-Ku dengan Haq Dia, maka sungguh Aku Mengampunimu.


SEKIRANYA TIDAK ADA MUHAMMAD, MAKA AKU TIDAK MENCIPTAKANMU.”


📚 (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no.4287, dan Al-Baihaqi di dalam Dalail Nubuwwah 5/488-489)


Imam Al-Hakim menyatakan hadits ini sahih al-Isnad.


📌 Namun Imam Adz-Dzahabi yang mentakhrij kembali Kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim telah membantah pendapat Beliau dan menyatakan bahawa hadits ini MAUDHU' (PALSU).


Dan diantara ulama lain yang menilai hadits ini Dha'if ialah:


•Imam Al-Baihaqi:

•Al-Hafidz Ibnu Hajar

•Imam Ibnu Katsir

•Ibnu Taimiyyah

•Syeikh Al-Albani dan selainnya


📚 (Silahkan rujuk kekitab An-Nukat ‘ala Kitab Ibn As-Salah, 1/318, Bidayah Wan Nihayah, 2/323, Silsilah Hadith Dhaif no. 25 dan Majmu Fatawa 2/15-151)


Allahu'alam.

----------


Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments