Search

10 Perkara yang menjadi sia-sia dan tidak menjadi manfaat

Baca Juga :


.
.
Ada 10 perkara yang termasuk ke dalam kategori sia-sia dan sama sekali tidak bermanfaat:

1) Ilmu yang tidak diamalkan.

2) Amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas dan tidak mengikuti syari'at Islam.

3) Harta yang tidak diinfakkan; padahal, orang yang mengumpulkannya tidak dapat menikmati perbendaharaan ini untuk selama-lamanya di dunia dan tidak pula dapat dipersembahkan ke hadapan Allah di akhirat kelak.

4) Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan terhadap-Nya, dan kenyamanan ketika berada di dekat-Nya.

5) Anggota badan yang tidak dipergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melayani-Nya.

6) Cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terkait dengan pelaksanaan perintah-perintah-Nya.

7) Waktu yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang terlewatkan, ataupun untuk memperoleh kebajikan dan kedekatan kepada Allah.

8) Pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat.

9) Melayani siapa saja yang tidak membuat anda -dengan pelayanan itu- bertambah dekat dengan Allah, juga tidak menghasilkan kebaikan bagi dunia Anda.

10) Merasa takut atau menaruh harap kepada orang yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah, orang itu tertawan di dalam genggaman-Nya dan tidak kuasa mencegah bahaya atau mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak pula ia sanggup menolak kematian, kehidupan, maupun Kebangkitannya kelak.
(Fawaidul Fawaid, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)
.
lensa dakwah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments