Search

4 Bulan haram

Baca Juga :


BULAN INI BULAN HARAM 

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri sendiri dalam bulan yang empat itu…” (QS. At Taubah: 36)

4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzul Qa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kini kita memasuki bulan Rajab.

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM BULAN HARAM

Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya:
“Allah Ta’ala berfirman, “Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yg empat itu,” maksudnya: Dalam bulan-bulan yang terhormat ini. Karena dosanya lebih berat dan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya..."

Sebagaimana perbuatan dosa pada bulan ini akan dibalas dengan dosa yang besar maka begitu pula perbuatan baik. Bagi yang beramal shalih pada bulan ini ia akan menuai pahala yang besar sebagai kasih sayang dan kemurahan Allah kepada para hambanya.

Semoga kita dimudahkan untuk menjalankan amalan baik sebanyak-banyaknya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam, dan dimudahkan untuk menjauhi segala laranganNya. 

Alhikmah
Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments