Search

Bantahan syubhat melalui tangan JT banyak orang kafir masuk Islam dan fasik mendapat hidayah

Baca Juga :

 __


BANTAHAN SYUBHAT, YANG MEREKA MENGATAKAN MELALUI TANGAN JT, BANYAK ORANG KAFIR MASUK ISLAM, FASIQ MENDAPAT HIDAYAH DAN KALAU MEREKA DIATAS KEBENARAN... 


Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah 


Pertanyaan,


Wahai Syaikh yg mulia, di sana ada sebagian ikhwah yang menisbatkan diri kepada Jamaah Tabligh, mereka sering mengajak kami untuk ikut khuruj bersama mereka. Mereka berdalil bahwasanya jamaah tabligh di atas kebenaran dengan banyaknya orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka dari kalangan orang kafir dan selainnya di penjuru dunia. Bagaimana kita membantah mereka?


Jawaban,


Kita membantah mereka dengan mengatakan: 


Siapa yang memperoleh hidayah melalui tangan mereka kepada tauhid? 


Apakah seorang dari orang kafir atau ahli bidah atau kuburiyun mendapatkan petunjuk melalui tangan jamaah tabligh dan meninggalkan kesyirikan, bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, lalu mengenal tauhid atau tidak?


Sesungguhnya mereka hanya membuat manusia bertaubat dari dosa-dosa, akan tetapi kesyirikan mereka tidak menentangnya sama sekali dan tidak memberi peringatan darinya. 


Oleh karena itu banyak di negeri mereka peribadatan kepada makam-makam dan kuburan-kuburan dan mereka tidak mengingkarinya. 


Apa makna hal itu? 


Dakwah yang mana ini?


Kemudian mereka membuat manusia bertaubat dari kemaksiatan, lalu memasukkan mereka ke dalam kebid'ahan yang mereka berjalan di atasnya, diatas manhaj mereka yang ma'ruf."


📑 Silsilah Syarh Ar-Rasaa'il Al-Ushul As-Sittah 53-54.

Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments