Search

Hukum gadai syariah dalam Islam

Baca Juga :

 
__

JANGAN MENCARI UNTUNG DALAM AKAD UTANG-PIUTANG, KALAU MAU UNTUNG...YA JUAL BELI.

Hadist Amr ibnu Syu'aib, Rasulullah Bersabda;
"Sesungguhnya tidak boleh dua syarat dalam jual beli dan tidak boleh jual beli (digabung) dengan pinjaman." 
(Al-Mu'jam al-Ausath 1498). 

Lalu, hadis Amr ibnu Syu'aib, "Tidak halal pinjaman dengan jual beli." (HR an-Nasa'i 4611).

Sedangkan, hadis-hadis hasan lighairihi, di antaranya hadis Amr ibnu Syu'aib, "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli dan jual beli dengan pinjaman."

📌📌📌📌📌📌📌
Rasulullah Bersabda;

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” 
(HR. Tirmidzi, no. 614)
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥
- GENGGAM SUNNAH DENGAN GIGI GERAHAMMU -
"Barangsiapa yang mati dalam islam dan mengikuti Sunnah Rasulullah, maka mati dalam kebaikan."
- Imam Hambali -
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN


Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments