Search

Hadist lemah : 1 dirham riba lebih berbahaya dari 36 kali zina

Baca Juga :

 ••

Hadits Dha'if Jiddan (Sangat Lemah)

---------

Tambahan pada riwayat di poster


📌 Imam Ibnu Abdil Barr berkata:


hadits ini Mursal, kerana Abdullah bin Hanzhalah bukanlah sahabat sepertimana disebutkan oleh Imam Bukhari.


Dan didalam jalur sanad terdapat perawi-perawi yang bermasalah dijarh dengan berat oleh Imam Ahmad, Abu Hatim, al-Bukhari, an-Nasaie, bernama "Imran ibn Anas Abu Nas al-Maki" dan "Sawwar ibn Mus’ab"


📚 (Tuhfat al-Tahsisl fi Marasil 1/273 dan Taqribut Tahzib 1/749)


📌 Namun syeikh Al-Albani menilai hadits diatas shahih dalam Ghiyatul Maram no. 172


■ Begitu juga dengan hadits


📌 Dari Abdullah bin Masud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:


Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri.

 

📚 (HR. al-Baihaqi dalam Syuabul Iman no. 5131 dan Al-Hakim no. 2259)


📌 Imam Ibnu Jauzi berkata:


Tidak ada satupun hadits yang sahih dalam bab ini.


Kerana terdapat sejumlah perawi-perawi yang bermasalah dijarh munkarul hadits oleh Imam Bukhari seperti "Abu Mujahid" dan "Thalhah bin Zaid".


📚 (Al-Maudhu'at 2/247)


📌 Al-Muallimi ketika mentahqiq kitab al-Fawaid al-Majmuah 1/150 berkata:


Yang jelas tampak bagiku bahawa khabar (riwayat serupa) tidak benar sama sekali berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam


📌 Syeikh ‘Ali as-Shayyah telah melakukan kajian khusus mengenai hadits-hadits ini, menjelaskan bahwa hadits-hadits ini diriwayatkan dari 10 Sahabat Nabi.


Dengan 24 jalur periwayatan yang berbeda.


Dan kesimpulan beliau:


“Tidak satupun hadits yang marfu’ bersambung kepada Nabi dalam topik lebih besarnya dosa riba dari pada perbuatan zina”.


📚 (Ahadits Ta'dzimur Riba 'Alaz Zina hal 176)


Beliau juga menyatakan bahwa yang mendha'ifkan hadits-hadits tersebut dari ulama terdahulu ialah:


1. Imam Ahmad.

2. Imam Ad-Daruquthni.

3. Imam Ibnul Jauzi.

4. Imam Ibnu Hibban.

5. Imam Al-Bukhari.

6. Imam Al-'Uqoili.

7. Imam Ibnu Abi Hatim.

8. Imam Ibnu 'Adi.


📚 (Ahadits Ta'dzimur Riba 'Alaz Zina)


Adapun para Asatidz yang sering membawakan riwayat-riwayat ini mengikuti pendapat Syeikh Al-Albani dan Syeikh Ahmad Syakir yang menilai hadits-hadits ini saling menguatkan sehingga statusnya Shahih

.

📚 (Lihat Sahih Jami' no. 3539, Ghiyatul Maram no.172 dan Ahmad Syakir dalam Umdatul Tafsir 1/332)

.

📌 Namun yang rajih bagi kami statusnya Tidak Shahih.

.

Diantara Ulama yang melemahkan hadits-hadits ini ialah.

.

Syeikh Abu Ishaq Al-Huwaini

Syeikh Mansyhur Hasan Salman

Syekh Abdul Karim Al-Hudhoir

Syeikh Sholeh Al-'Utsaimin

.

Silahkan rujuk

.

📚 (Syarh Alfiyah Al-Iroqi 9/7, dan Fathu Dzil Jalali Wal Ikrom 9/322 

.

Bagi yang ingin kitab "Ahadits Ta'dzimur Riba 'Alaz Zina" bisa chat Admin.

.

Allahu'alam

----------

follow @hadits_lemah⠀

follow @hadits_lemah⠀

----------⠀

Ikuti Kami:

📌 Instagram

●https://www.instagram.com/hadits_lemah

📌 Facebook

●https://www.facebook.com/MediaHaditsLemah

#HaditsDhaifJiddan #HaditsLemah #Riba #DakwahTauhid #Tauhid #HaditsLemah #IlmuHadits #KajianHadits #SyarahHadits #Sunnah #Muslim #Muslimah #PekanbaruMengaji #MakasarMengaji #JakartaMengaji #AcehMengaji #MedanMengaji #BaliMengaji #Hijrah #1443H #2022 #IndonesiaBertauhid #Tauhid #StopAmalkanHaditsPalsu

Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments