Search

Hadist palsu : anjuran membaca yasin dan Alquran di sisi kuburan

Baca Juga :

 
••

Hadits Maudhu' (Palsu)

---------

Semua hadits yang menerangkan anjuran membaca al-Quran di kuburan, baik surat •Yasin, •al-Ikhlas, akhir •al-Baqarah ataupun yang lainnya adalah lemah bahkan sebagiannya maudhu’ (palsu).


Bahkan hadits-hadits tentang membaca al-Quran di kuburan tidak dikenal oleh pakar hadits sekelas al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.


📌 Al-Imam Yahya bin Ma’in rahimahullah berkata:


“Aku mendengar al-Abbas ad-Dauri berkata: “Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang ayat apa yang dibaca di kuburan?” Beliau menjawab: “Aku tidak mengetahui adanya hadits shahih dalam masalah ini.”


📚 (Tarikh Ibnu Ma’in: 154).


📌 Al-Hafizh as-Sakhawi rahimahullah ketika membahas hadits-hadits palsu seputar membaca al-Quran di kuburan. Beliau menyatakan:


Seandainya hadits ini mempunyai asal, maka akan menjadi hujah (dalil) di dalam persengketaan ini dan hilanglah perselisihan.”


📚 (Al-Ajwibah al-Mardhiyah fi Maa Su’ila anhu as-Sakhawi minal Ahadits an-Nabawiyah: 1/170).


📌 Al-Allamah Mahmud bin Khithab as-Subki al-Maliki rahimahullah berkata:


“Pendapat yang rajih (kuat) adalah bahwa membaca al-Quran di kuburan tidak ada satu pun hadits shahih yang marfu’ (sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam) yang mendukungnya.”


📚 (Al-Manhalul Adzbul Maurud Syarh Sunan Abi Dawud: 9/109).


📌 Al-Allamah Muhammad bin Abdus Salam Khidhir asy-Syuqairi al-Hawamidi rahimahullah berkata:


“Maka semua hadits dan atsar dalam masalah ini (yakni: membaca al-Quran di kuburan) adalah syadz dan munkar, serta menyelisihi asal pokok umum yang ditetapkan dalam al-Quran dan juga menyelisihi jalan Nabi shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau serta jalan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.”


📚 (As-Sunan wal Mubtada’at al-Muta’alliqah bil Adzkar wash Shalawat: 106).


Allahu'alam

----------


Follow akun sosial media Foto Dakwah, klik disini

Klik disini untuk sedekah dakwah, untuk membantu dakwah kami

Share Artikel Ini

Related Posts

Comments
0 Comments